Acasa
Home
Avocati
Debitori
Galerie
Contact
Impressum

Situatia in Germania

Trebuie precizat, de la început, că avocatul nu îndeplineşte un mandat de drept privat, ci îndeplineşte o funcţiune publică. El administrează şi lichidează în calitatea lui de magistrat. Actele îndeplinite de avocatul trebuie suportate atât de debitor, cât şi de către creditori.
Tot ca pentru tribunal in Germania, principalele îndatoriri ale avocatului sunt prezentate global în art. 15 din lege:

a) aplicarea sigiliilor;
b) inventarierea bunurilor debitorului şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;
c) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor - de câte ori consideră necesar - şi prezidarea şedinţelor;
d) sesizarea tribunalului despre orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta;
e) conducerea activităţii persoanelor pe care le-a angajat să-l ajute;
f) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţii la ele;
g) urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de înregistrarea cererii introductive;
h) examinarea activităţii debitorului, în raport cu situaţia de fapt;
i) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea sumelor, în 24 de ore, într-un cont bancar pe numele averii debitorului, cu drept exclusiv de dispoziţie în interesul procedurii;
j) transformarea bunurilor din cadrul averii debitorului în numerar;
k) efectuarea oricăror alte activităţi cerute de legea germana.

Avocati
Trebuie precizat că asta rezumă alte îndatoriri ale avocatului, care rezultă din textele legii, dintre care cităm:
- examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi şi supunerea acelui raport tribunalului, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
- introducerea, la tribunal, de acţiuni pentru înlăturarea actelor false ori frauduloase, încheiate de debitor în paguba creditorilor, precum şi pentru înlăturarea unor transferuri cu caracter patrimonial şi a unor operaţii comerciale încheiate de debitor;
- asumarea sau respingerea unor contracte încheiate de debitor;
- admiterea planului de reorganizare a activităţii debitorului sau, după caz, de lichidare.
Înapoi